Cono del corazón
Resina poliéster, cemento, acetatos e iluminación
(89 x 175 cm) - 1999

Cone of the Heart
Polyester resin, transparencies, cement, light
(89 x 175 cm) - 1999